top of page
Suikerzoet.jpg

Privacyverklaring

Inleiding
De Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam hecht grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en bewaard.


Vanaf 25 mei 2018 beschermen alle EU-landen uw privacy volgens dezelfde regels; in Nederland is dit vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Reden voor het Gemeenschapsfonds Schiedam om haar beleid in deze expliciet vast te leggen in een privacyverklaring.

In deze Privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we die verwerken en waarom en wat we bewaren.

Gegevensverzameling persoonsgegevens
Voor het verwerken en beoordelen van aanvragen, hebben wij - naast de algemene gegevens van de aanvragende stichting of instelling1 - de volgende persoonsgegevens nodig:

  • Naam, adres, woonplaats (NAW gegevens)

  • Functie binnen de organisatie

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

 

Gebruik van de gegevens
Deze gegevens worden gebruikt om uw aanvraag te beoordelen en contact met u op te nemen omtrent de aanvraag. Met het indienen van een aanvraag geeft u impliciet aan dat u toestemming verleent dat wij de betreffende gegevens verwerken en binnen het Bestuur van de Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam met elkaar delen en opslaan.

Het Gemeenschapsfonds Schiedam zal nooit deze gegevens beschikbaar stellen aan derden, anders dan eventueel nodig voor het uitvoeren van de te sluiten overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bewaren van gegevens
Om te kunnen volgen wanneer en eventueel hoe vaak het Gemeenschapsfonds Schiedam een betreffende organisatie ondersteunt, worden de aanvragen gearchiveerd, waarbij de persoonsgegevens ook bewaard blijven.

Aanpassing en verwijdering van uw gegevens
Alleen de gegevens die u zelf invult op het aanvraagformulier en het door u gebruikte email-adres bij de inzending, worden verwerkt. U heeft altijd het recht om aanpassingen of verwijdering van persoonsgegevens te vragen. U kunt een verzoek daartoe sturen naar 

info@gemeenschapsfondsschiedam.nl of per brief naar de secretaris van het Gemeenschapsfonds Schiedam: Rietkraag 16 3121 TB Schiedam

Contact en vragen
Hebt u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken? Stuur dan een e-mail naar info@gemeenschapsfondsschiedam.nl of een brief naar de secretaris van het Gemeenschapsfonds Schiedam: Rietkraag 16 3121 TB Schiedam

Deze Privacyverklaring kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 29 augustus 2018.

1. Uitgangspunt is dat de gegevens van de betreffende stichting , zoals bankrekeningnummer, openbaar zijn (Kamer van Koophandel) terug

bottom of page