top of page
Matthaus Passion.jpg

Aanvragen

Een aanvraag dient u digitaal te sturen naar: info@gemeenschapsfondsschiedam.nl

U kunt hier het formulier downloaden.

 

 • De aanvraag moet worden ingevuld door de organisatie die de financiën beheert. 

 • Geef in een begeleidende brief de essentie van uw aanvraag (kort) weer.

 • Onderteken het formulier.

 • Maak een kopie voor uzelf. 

 • Stuur het origineel digitaal naar Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam. 

Om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen, vraagt het Gemeenschapsfonds om: 

 • De actuele statuten van uw organisatie. 

 • Een actueel uittreksel uit het Handelsregister (waaruit de huidige samenstelling van bestuur/directie blijkt). 

 • Een volledige projectbeschrijving. 

 • Begroting en gedetailleerd dekkingsplan. 

 • Een overzicht van instellingen waar eveneens een aanvraag is ingediend.

 • Laatstverschenen jaarverslag inclusief jaarrekening.

 

Onderstaande bijlagen zijn ook gewenst:

 • Relevante informatie over uw organisatie en activiteiten.

 • Indien van toepassing: kopie van offerte.

 • Beknopte historie van de organisatie.

Om zoveel mogelijk projecten te kunnen ondersteunen is in principe het maximum toe te zeggen garantiesubsidiebedrag €2.000,- per project. Uitgangspunt van het fonds is dat er sprake is van inzet van (Schiedamse) vrijwilligers.

bottom of page