top of page

Doneren

Het Gemeenschapsfonds Schiedam kan alleen maar projecten ondersteunen indien het fonds succesvol is in het verwerven van kapitaal door schenkingen en sponsoring, alsmede legaten. Deze middelen worden daadwerkelijk voor ondersteuning aangewend. Het fonds streeft er niet naar een vermogenspositie op te bouwen om daarmee rendement te behalen. 

Het fonds staat open voor schenkingen en legaten waaraan voorwaarden met betrekking tot de besteding zijn verbonden. Ook helpt het fonds bedrijven, verenigingen of particulieren die voor een feest of jubileum geld willen inzamelen voor een goed doel maar dit het liefst zou willen besteden in eigen stad. Met het fonds kunt u in overleg treden hoe dit op te zetten om ondersteuning te bieden aan projecten of organisaties dicht bij huis. 

 

De Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zoals bedoeld in artikel 6.33 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001. Daarmee zijn schenkingen en donaties onder voorwaarden aftrekbaar van uw inkomen (particulieren) of winst (bedrijven). Voor particuliere schenkers wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen incidentele giften en periodieke giften.

Incidentele giften

Schenkt u eenmalig, dan is de aftrek gebonden aan een minimum en een maximum. Ten eerste is de gift pas aftrekbaar als hij hoger is dan 1% van uw drempelinkomen en hoger dan €60,-. Ten tweede kunt u per jaar maximaal 10% van uw drempelinkomen aftrekbaar schenken.

Periodieke giften

U kunt de bovengenoemde begrenzingen omzeilen door een zogeheten periodieke gift te doen. Als u toezegt minimaal vijf jaar een schenking te doen en u legt die toezegging vast bij de notaris, dan is uw gift onbeperkt aftrekbaar van uw inkomen! Vanzelfsprekend is het Gemeenschapsfonds graag bereid de kosten van de notaris voor haar rekening te nemen.

 

Bedrijfsmatige schenkingen/ sponsoring

Bent u een bedrijf en wenst u te schenken aan het Gemeenschapsfonds dan is uw schenking aftrekbaar van de winst. Afhankelijk van de voorwaarden waaronder u wenst te schenken is uw donatie volledig aftrekbaar als bedrijfskosten, dan wel gedeeltelijk - afhankelijk van een drempel en een plafond - als gift.

Schenkingen kunt u overmaken op rekeningnummer NL 47 ABNA 0601 5427 89. Wilt u periodiek schenken of wilt u aan uw schenking bepaalde voorwaarden verbinden, dan verzoeken wij u om schriftelijk of via deze website met een bericht contact met ons op te nemen om één en ander goed te regelen.

Sponsoren

Onze sponsoren

bottom of page