top of page

Schiedam

Samen maken we Schiedam leuker

Voor iedereen en door iedereen, is het motto waarmee het Gemeenschapsfonds Schiedam zich aan alle Schiedammers presenteert. Het Gemeenschapsfonds is een particulier fonds en steunt initiatieven en projecten op het gebied van onderwijs, cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu en gezondheidszorg. Het fonds wil bijdragen aan de kwaliteit van de Schiedamse samenleving. 

Het Gemeenschapsfonds doet dit door gelden beschikbaar te stellen aan organisaties die hiervoor een aanvraag indienen. Deze site geeft antwoord op vragen over de doelstelling, over het bestuur en het toezicht en waarvoor bijdragen kunnen worden aangevraagd. Heeft u vragen waarop u hier geen antwoord vindt dan nodigen wij u uit om deze te stellen via ons e-mailadres, info@gemeenschapsfondsschiedam.nl.

Lange Haven - brug bij Vismarkt.jpg

Stichting

Gemeenschapsfonds

KunstWerkt 04.jpg

Het Gemeenschapsfonds is geen vermogensfonds dat middelen ter beschikking kan stellen uit het rendement van het vermogen.

Het Gemeenschapsfonds is een schakel tussen betrokken Schiedammers, Schiedamse bedrijven en de Schiedamse gemeenschap.

Het fonds verwerft inkomsten uit schenkingen en legaten. Deze worden aangewend voor ondersteuning van de projecten. Het fonds staat dicht bij de mensen en kent daarom de mogelijkheid om donateur te worden. Voor slechts €25,- per jaar maakt u het tal van Schiedamse organisaties mogelijk om leuke dingen te doen voor onze stad.

Het fonds

Aanvragen

Scouting Tono-groep 2.jpg

Het Gemeenschapsfonds Schiedam verleent steun aan projecten die ten goede komen aan de Schiedamse samenleving. Het richt zich daarbij met name op kleinschalige projecten waarbij betrokkenheid, ontplooiing en vrijwilligersinzet kernbegrippen zijn. Het belangrijkste doel van het fonds is het helpen ontwikkelen en uitvoeren van projecten waarbij extra hulp goed gebruikt kan worden.

Anchor 1

Onze sponsoren

Contact

Samen maken we 

Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam

Schiedam leuker

Secretariaat Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam

Rietkraag 16

3221 TB  Schiedam

E-mail | info@gemeenschapsfondsschiedam.nl

Bedankt voor uw bericht!

bottom of page