Bestuur

Het Gemeenschapsfonds Schiedam is aangesloten bij de Stichting Lokale Fondsen Nederland. Dit platform is opgezet om de kennisuitwisseling tussen bestaande lokale fondsen te bevorderen en is tevens informatiebron voor geĆÆnteresseerden.

De introductie van de gemeenschapsfondsen in Nederland heeft plaatsgevonden in 2001 met de start van het Experiment Lokale Gemeenschapsfondsen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het experiment is gestart met een zestal proefgemeentes door het hele land. Na het eerste jaar is het aantal langzaam uitgebreid met spontane aanmeldingen van verschillende organisaties.

Het uitgangspunt bij de oprichting van gemeenschapsfondsen in de verschillende gemeenten is het gegeven dat de samenleving verandert. Burgers willen meer invloed uit kunnen oefenen op hun directe leefomgeving. Terugtredende overheden moeten keuzes maken, die niet altijd voor alle betrokkenen even eenvoudig te accepteren zijn. Deze ontwikkelingen maken nieuwe verbanden binnen de samenleving noodzakelijk.
Het gemeenschapsfonds wil hierin als intermediair fungeren. Dit kan door bemiddeling en het opzetten van netwerken, maar ook door financiƫle ondersteuning van groepen in de samenleving.
Gemeenschapsfondsen zetten daarvoor in bij het ontwikkelen van participatietrajecten, het vormen van nieuw sociaal kapitaal en het stimuleren van de interactie tussen overheid, marktpartijen en burgers.

Het bestuur van het Gemeenschapsfonds Schiedam wordt gevormd door:

De Raad van Toezicht van het Gemeenschapsfonds Schiedam wordt gevormd door:

Het secretariaatsadres van de Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam is:
Rietkraag 16 3121TB Schiedam