Aanvragen

Een aanvraag dient u als volgt te verzenden:
Digitaal naar info@gemeenschapsfondsschiedam.nl
EN EVENEENS
Per post naar:

Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam
Sonderdanckstraat 3
3116 BS Schiedam.

De aanvraag moet dus digitaal en per post worden ingediend.
(d.w.z. Begeleidende brief, aanvraagformulier, projectomschrijving, begroting, jaarrekening)

U kunt het formulier downloaden van deze website.

Als bijlagen verzoekt de Stichting Gemeenschapsfonds om:
(Zonder onderstaande bijlagen kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen)

Onderstaande bijlagen zijn ook gewenst: